Handledning

Jag är utbildad handledare och lärare i KBT och erbjuder handledning till steg 1 terapeuter i KBT enskilt eller i grupp.

Till Arbetsgrupper
Jag erbjuder handledning till personalgrupper inom kommunikation, teamutveckling, bemötande och samtalstekniker. De senaste år en har jag haft många socionomgrupper i handledning både utifrån yrkesroll men också utifrån KBT och det kognitiva förhållningsättet som alltfler socionomer arbetar med i sitt arbete med utsatta människor.

Till Enskilda
Handledning utifrån yrkesroll som tex behandlare eller chef med fokus på egen utveckling och professionalitet

Konferenslokal finns på Stortorget Örebro men jag åker också gärna ut till arbetsplatser.

Kontakta mig för aktuella priser och upplägg