Om Lena K Wegelius

Jag har 25 års erfarehet som socionom och är sedan 2007 Legitimerad psykoterapeut vid svenska institutet för kognitiv psykoterapi,samt Auktoriserad genom Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

2014 avslutade jag en tre terminers handledar- och lärarutbildning för legitimerade psykoterapeuter med KBT-inriktning, vilket innebär att jag numera även erbjuder handledning till steg1-studenter under utbildning.

Jag har haft förmånen att få möta många människor under mina år i yrket, att få vara med på en liten del av deras resa, att kunna bidra, vägleda till något som leder till utveckling och bättre mående är ett stort privilegium.

Jag jobbar med kraftfulla redskap och metoder som KBT, mindfulness, ACT och ser ständigt hur människor växer och har glädje av dessa.

Min vision/önskan är att alla ska känna sig välkomna bekväma och professionellt bemötta hos mig.

Vidareutbildningar:

  • Certifieringsutbildning i Stress- och Arbetsmiljöprofilsbedömning samt Ledarskapsprofilen enligt SMC (StressManagementCenter)
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
  • Mindfulness introduktion hos Growt health and care
  • Handledar-lärarutbildning för Leg.psykoterapeuter med KBT inriktning

Övrigt:

sfkbt